Fijngevoelig Coaching

Praktijkregels

● De coaching-/behandeltrajecten voor kinderen kunnen alleen gestart worden met de toestemming van ouder(s)/verzorger(s) en bij volledige instemming met gevolgde werkwijze.
● Annuleringen of verzetten van afspraken dienen 24 uur van te voren te geschieden. Indien dit niet het geval is worden de kosten in rekening gebracht. Je kunt de annulering of het verzoek tot het verzetten van de afspraak telefonisch of per email doorgeven. Krijg je mij niet te pakken, dan kun je inspreken op de voicemail.
● Tijdens de coaching-/behandelsessies wordt de telefoon niet persoonlijk beantwoord. Verzocht wordt om een boodschap in te spreken op de voicemail of een email te sturen. Ik zal zo spoedig mogelijk een bericht terug geven.
● Er wordt alleen gewerkt volgens afspraak.
● Er wordt gewerkt zowel vanuit mijn praktijkruimte in Valburg als op afstand. In overleg kan een andere locatie afgesproken worden.
● Voor behandelingen op afstand ontvang je een betaalverzoek. Je dient ervoor zorg te dragen dat deze voldaan is voorafgaand aan de behandeling. Voor behandelingen in de praktijk ontvang je een betaalverzoek. Deze zal ik direct na de behandeling versturen en dient binnen 7 dagen te zijn voldaan. Als u dit wenst, zal een factuur per mail worden nagezonden.
● Je kunt parkeren op de oprit van de praktijk. Lukt dit onverhoopt niet, parkeer je auto dan bij voorkeur in de parkeervakken aan de overkant van de straat. Let op: parkeer niet binnen de gekleurde paaltjes, dit is een schoolzone.