Aurahealing

“Voel rust, ruimte en ontspanning door je te bevrijden van overtollige ballast dat niet van jou is”

Aurahealing

Wat is een aurahealing?

Ieder persoon heeft een aura dat het lichaam omgeeft. Binnen dit energieveld is er sprake van trillingen. En deze zijn de hele dag in contact met het energieveld van anderen om ons heen. Het is vergelijkbaar met een radio en een ontvanger, ze zenden en ontvangen de hele dag signalen. Dit is vaak een onbewust proces.

De energie in jouw aura is een weerspiegeling van hoe jij je voelt, hoe je denkt, hoe je lichamelijke gezondheid is etc. Dit is een momentopname. Als jouw gemoedstoestand verandert, heeft dit direct invloed op jouw aura en wellicht op die van anderen. Zo kan het gebeuren dat jouw aura vervuild raakt door energie van anderen, negatieve emoties en/of overprikkeling. Dit kan leiden tot vermoeidheid, angsten, onbestemd gevoel, spanning en/of stress.

Een aurahealing is een energetische behandeling waarbij het energieveld van jou wordt geheeld. In tegenstelling tot een persoonlijk afgestemde healing wordt hierbij het energieveld gezuiverd maar worden emotionele blokkades niet altijd opgelost. Wel creëer je een fijn uitgangspunt, een 0-punt, om hier verder mee aan de slag te gaan.

Wat gebeurt er tijdens een aurahealing?

In een aurahealing halen we alle energie dat in jouw aura aanwezig en niet van jou is en/of zorgt voor verstoring weg. Dit zorgt direct voor een lichter hoofd, meer rust, ruimte en ontspanning. Je komt weer terug in je eigen energie wat jouw vitaliteit direct vergroot.

Voorafgaand aan een aurahealing test ik energetisch uit hoe jij in jouw energie staat om een indruk te kunnen geven van jouw vitaliteit. Ook kijk ik welke factoren er voor zorgen dat jij in jouw energie verstoord bent geraakt.

Bij een aurahealing doorloop ik 7 stappen om deze verstoringen op te sporen en los te laten zodat je weer terug gezet wordt in jouw eigen energie:

Dit zijn energieën van overledenen die nog ronddwalen en nog niet naar het licht zijn gegaan. Op het moment dat jij niet lekker in je vel zit en/of negatieve of zware emoties meedraagt is er sprake van een lage trillingsfrequentie in jouw energieveld. Deze trekt entiteiten aan. Soms zijn entiteiten er willekeurig omdat jij nu eenmaal openstaat in energie. Maar vaker zeggen deze entiteiten wat over jou. Iets in jou resoneert met de entiteit waardoor jij problemen ervaart. We halen deze entiteiten uit jouw aura en sturen ze liefdevol terug naar de plaats waar zij thuishoren.

In een enkel geval is er sprake van een auralifter of demon. Het is ook een entiteit alleen draagt deze in tegenstelling tot veel andere entiteiten vaak een zware, intense energie met zich mee. Deze entiteit heeft zich aan jouw energie vastgezet en kan hiermee zorgen voor een gedragsverandering. In een aurahealing maken we contact met deze entiteit en voelen we of deze bereid is jouw aura te verlaten. We maken hierbij gebruik van clearings waarbij we de energie oproepen om ze vervolgens uit jouw energieveld te verwijderen.

Externe prikkels zijn alle informatie die van buitenaf bij iemand komt en zorgt voor negatieve spanning en/of stress. Denk hierbij aan alle zintuiglijke prikkels maar ook alle (overgenomen) emoties, gedachten en overtuigingen, negatieve energie in jouw aura en overgedragen energie vanuit de familielijn. We halen alle energie dat niet van jou is weg.

Een interne prikkel is informatie dat van binnenuit komt en zorgt voor stress en spanning. Denk hierbij aan voedingsintoleranties, vitamine- en mineralentekorten, lichamelijke klachten en/of pijn, medicijnen, maar ook alle emoties, gedachten en overtuigingen die van de persoon zelf zijn bv. ‘Ik kan het niet’, ‘Niemand vindt mij leuk’. Alle energie die daaromheen hangt en voor verstoring zorgt, halen we weg.

Energetische koorden zijn verbindingen tussen één of meerdere personen, dingen of dieren. Deze verbindingen ontstaan door (live) contact met anderen en kunnen je uit balans halen. Als een koord jou niet dient, kunnen we deze in een aurahealing doorknippen zodat jij loskomt van deze energie en er geen hinder meer van ondervindt. Aanwezige koorden die jou nog wel dienen, maken we schoon en vullen we met lichte, zuivere, liefdevolle energie zodat dit koord weer als positief en helpend kan worden ervaren.

Een aura verandert continue van vorm. Zo kan het zijn dat je aura heel groot is waardoor je makkelijk in verbinding gaat met mensen uit je omgeving met het risico dat dit jou sterk beïnvloedt. Ook kan je aura heel klein worden waardoor je de behoefte voelt om je terug te trekken omdat mensen heel dichtbij kunnen komen. In een aurahealing voelen we hoe groot jouw aura is en welke vorm en grootte op dit moment passend is bij jouw behoefte. Deze vullen we aan met jouw fijne, lichte energie op een manier dat bij jou past. We herstellen de aurawand en beschermen de aura op jouw manier om terugkerende vervuiling te minimaliseren.

Als laatste test ik uit of er behoefte is aan een Nederlandse Bloesemremedie. Wanneer hier sprake van is, verbind ik de energie van de bloesem met jou zodat deze gaat resoneren met jouw energie. Dit is een extra steuntje in de rug. Nadien kunnen deze bloesemdruppels in een stockflesje worden samengevoegd en worden ingenomen om je ook nadien op onbewust niveau te blijven ondersteunen in jouw proces.

Als de aurahealing klaar is, controleer ik altijd of de energie weer volledig vrij kan doorstromen. Ter ondersteuning visualiseren we jou met grote, stevige wortels verankerd in de grond, een gouden koord dat de kruin verbindt met het Universum en het contact met het hart om in contact te blijven met je gevoel. Zo ben je geaard, in verbinding met jouw Hogere Zelf en in contact met je intuïtie en gevoel.

Hoe ziet een aurahealing eruit?

Een aurahealing kan zowel plaatsvinden op afstand als live in de praktijk. Als je kiest voor een afstandsbehandeling dan kan je lekker thuis blijven terwijl ik vanuit mijn plek de aurahealing uitvoer. Je hoeft hier zelf niks voor te doen of te laten. Wel is het belangrijk dat je openstaat voor de healing en toestemming geeft om deze uit te voeren. Nadien spreken we de healing samen door.

Als je kiest voor een aurahealing live in de praktijk dan doorlopen we de bovengenoemde stappen samen, terwijl je op de bank ligt. Het voordeel van een live sessie is dat je veel bewuster bent van het gehele proces en ook echt ervaart wat er gebeurt in jouw energie en hoe je dit kan vertalen naar je dagelijkse leven. Bij een afstandsbehandeling is de werking hetzelfde alleen gebeurt het proces hoofdzakelijk op onbewust niveau.

De nieuwe energie van de aurahealing heeft altijd tijd nodig om te integreren, je kunt het ook wentijd noemen. Dit varieert per persoon en duurt gemiddeld 2 tot 4 weken. In deze periode wordt de bloesemremedie ingezet ter ondersteuning en kan je altijd een beroep op mij doen bij vragen. Ik zal je dan met tips, oefeningen of coaching begeleiden.

Resultaat na een aurahealing

Na een aurahealing voel je vaak direct verschil. Je voelt je lichter, vrijer en rustiger. Jouw vitaliteit neemt aanzienlijk toe. Dit zie je vaak ook terug in jouw gedragingen. Voor kinderen is dit verschil ook duidelijk voelbaar alleen is het voor hen vaak erg moeilijk onder woorden te brengen. Als ouder kun je de (subtiele) veranderingen vaak wel merken.

Contactformulier