Borging/opfriscursus

Hebben jij en je kind na een tijd behoefte aan een follow up of doet zich een specifiek probleem voor die anders is dan bij eerdere begeleiding kies dan voor de borging/opfriscursus.

Dit is voor de cliënt die eerder bij mij een van bovenstaande pakketten heeft doorlopen en in een later stadium opnieuw tegen problemen aanloopt. Hierbij kan het gaan om dezelfde problematiek waarbij herhaling van de opgedane kennis/opfrissen gewenst is of om een nieuwe problematiek waarbij specifieke hulp gewenst is. In dit laatste geval is het niet noodzakelijk om een eerder pakket opnieuw te starten omdat veel kennis en vaardigheden al aanwezig zijn en het alleen 
toegespitst dient te worden op de nieuwe aanwezige problematiek.

Dit traject bestaat uit 3 coachingsessies van 75 min., €285,-