Doorstroming mogelijk

Doorstroming naar een ander coachingspakket is mogelijk.

Doorstroming traject kennismaking hsp naar oudercoaching

De ouder(s) van hun gevoelige kind starten met het kennismakingstraject hsp omdat ze nog relatief weinig weten over deze karakter eigenschap. Ze staan aan het begin van hun zoektocht en willen middels dit traject een beeld vormen rondom de gedragingen van hun kind (en wellicht henzelf). Al snel is er veel herkenning. Ouders hebben nu inzicht in wat het betekent om fijngevoelig te zijn en besluiten met oudercoaching te vervolgen. De ‘nieuwe manier van opvoeden’, oftewel ‘FijnGevoelig opvoeden’ biedt hen veel mogelijkheden om makkelijker met hun kind te gaan communiceren.

Doorstroming traject kennismaking hsp naar ouder-kind traject

Het kan goed zijn dat ouders die aan het begin staan, eerst duidelijkheid willen hebben of hooggevoeligheid een rol speelt binnen hun gezin. Net als in het eerste voorbeeld kan het inzicht en daarmee herkenning in hooggevoeligheid leiden tot een vervolg. Wellicht besef je als ouder na het volgen van het traject kennismaking hsp dat een ouder-kind traject een oplossing kan bieden voor de ervaren problematiek. Want weten dat het niet beheersen van je gevoeligheid een onderliggende oorzaak kan zijn voor de ervaren problemen biedt perspectief. Het ouder-kind traject is een mooi begin om samen met je kind een FijnGevoelige toekomst tegemoet te gaan.

Doorstroming traject oudercoaching naar ouder-kind traject

Ook is het mogelijk dat je als ouder al bewust bent van hooggevoeligheid binnen je gezin. Alleen weet je (nog) niet zo goed hoe je hiermee kunt omgaan. Dit is een reden om het traject oudercoaching te volgen. Het kan zo zijn dat alleen oudercoaching onvoldoende blijkt te zijn of dat er tijdens het proces toch een hulpvraag ontstaat ten aanzien van je kind. In dit geval kan doorstroming naar het ouder-kind traject zinvol zijn. De coaching van de ouder wordt dan gecombineerd met kindercoaching.

In alle gevallen van doorstroming geldt dat de coachingsessies onderling afgestemd zullen worden. Hetzelfde geldt voor de kosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst het gekozen traject af te maken om vervolgens een volgend traject te starten. Daarbij zal de inhoud afgestemd worden op eerder opgedane inzichten om herhaling te voorkomen. Ik streef hierbij altijd naar zorg op maat. Ieder mens en dus ook ieder coachingstraject is uniek.