Fijngevoelig Coaching

Kindercoaching

Als ouder wil je je kind graag blij en gelukkig zien. Als je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit, wil je er alles aan doen om te helpen. Maar hoe?

Een gevoelig kind wil graag de wereld ontdekken, voelen en erváren, maar heeft daarentegen ook tijd en ruimte nodig om alle indrukken te verwerken. Zingeving is erg belangrijk en hij wil zelf ook graag begrepen worden. Een hooggevoelig kind wil niet teveel moéten en heeft ruimte nodig voor eigen inbreng. Hij wil eigenaar zijn van zijn eigen leven.

Vaak zie ik dat bij gevoelige kinderen moeilijkheden ontstaan in de opvoeding, sociale omgeving of op school doordat zij en/of hun naasten te weinig bewust zijn van hun gevoeligheid.

De kwaliteiten van het kind raken op de achtergrond en de valkuilen worden steeds beter zichtbaar. Een kind kan hierdoor regelmatig bang, verdrietig of boos zijn.
Alle gevoelens, emoties en gedachten kunnen leiden tot interne overprikkeling. En ook prikkels van buitenaf kunnen leiden tot overprikkeling, dan is er sprake van externe overprikkeling. Dit is voor zowel het kind als de ouder niet leuk en kan vervelende situaties opleveren.

Voor deze kinderen kan kindercoaching erg helpend zijn!

Waarom

Merk je dat je kind regelmatig verdrietig, bang of boos is? En merk je dat zowel jij als je kind niet weten hoe je deze gemoedstoestand kunt keren? Een gevoelig kind raakt uit balans als het niet kan leven vanuit zijn behoefte, het raakt overprikkeld.

Het kind kan zich gaan aanpassen aan de omgeving. Voor de buitenwereld lijkt het alsof het heel goed gaat met je kind, maar thuis barst regelmatig de bom. De boog kan immers niet altijd gespannen staan.

Of hij past zich niet aan maar trekt zich terug uit de omgeving. Je ziet dan een kind die vaak toekijkt, niet meedoet met activiteiten en/of moeilijk contact legt met andere mensen. En ook dit kind kan heftige emotionele buien laten zien.

Beide situaties zijn niet prettig voor een kind.

Zie je dat jouw kind:

 • Slecht slaapt
 • Erg vermoeid is
 • Regelmatig last heeft van fysieke problemen zoals buikpijn, hoofdpijn en/of eczeem
 • Emotioneel intens kan uitspatten
 • Een kort lontje heeft
 • Onrustig is
 • Teruggetrokken of juist erg druk is
 • Slecht luistert
 • Op school verminderd presteert en/of leerproblemen heeft
 • Weinig zelfvertrouwen heeft
 • Niet voor zichzelf durft op te komen
 • (Faal)angstig is
 • Veel piekert

In een begeleidingstraject kindercoaching coach ik het kind altijd samen met de ouder vanuit een gestelde hulpvraag. We benaderen de ervaren problematiek vanuit de eigenschap gevoeligheid. Zelfkennis en inzicht in de hooggevoelige aard zal leiden tot bewustwording waardoor je kind in staat is om te leven vanuit zijn eigen behoefte afgestemd op zijn omgeving. We zullen vooral de kwaliteiten en talenten van het kind inzetten om te leren omgaan met moeilijke situaties.

Een hooggevoelig kind hoeft niet te veranderen, hij is mooi zoals hij is. Laten we vooral proberen dit ook niet te doen! Als een kind leert waar zijn kwaliteiten en zijn valkuilen liggen, kan hij de wereld gaan ontdekken met jou als bewuste ondersteunende ouder aan zijn zijde!

Voor wie

Kindercoaching is geschikt voor kinderen (en hun ouders) die tegen specifieke problemen aanlopen in het dagelijkse leven. Je kind zit niet lekker in zijn vel. Hij worstelt met zijn gevoelens en emoties, wellicht is er sprake van onder- of overprikkeling en/of ondervindt jouw kind fysieke problemen zoals buikpijn en hoofdpijn. Dit kan zich bv. uiten in boosheid, verdriet of angst. Je kind is de verbinding met zichzelf kwijt.

Als ouder loop je mee in het gehele proces. Zo ben je als ouder in staat om knelpunten in de thuissituatie of sociale omgeving te signaleren en kun je je kind adequaat begeleiden wanneer dit nodig is. Samen sta je sterk!

Resultaat na kindercoachingWeet op een positieve manier om te gaan met zijn emoties, gevoelens, gedachten en de prikkels van de hedendaagse maatschappijKan samen met ouders tekenen van onder- en overprikkeling herkennen en weet hierop in te springen om klachten te voorkomen.

Weet wat zijn hooggevoeligheid inhoudt en wat dit voor hem betekent.Is beter in staat om bij zichzelf te blijven, te leven vanuit zijn eigen behoeftes en weet dit af te stemmen op zijn omgeving.Zit lekker in zijn vel, staat in zijn kracht, durft zichzelf te zijn en te stralen.Investering

Kindercoaching is persoonsafhankelijk en zal per kind verschillen in duur, afhankelijk van de hulpvraag. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt hoeveel sessies er nodig zijn. Zo worden ook de kosten voor dit begeleidingstraject bepaald.
De sessies zullen plaatsvinden met het kind, hierbij is de ouder aanwezig. Als blijkt dat het nodig is, kan een sessie alleen met de ouder of alleen met het kind gepland worden.

Wat Duur Kosten
(Telefonisch) kennismakingsgesprek30 min. Gratis en vrijblijvend
Intakegesprek90 min. € 45,-
Energetische afstemming/reading30 min. € 30,-
Coachingsessie kind 60 min. € 60,-
Coachingsessie ouder90 min. € 90,-
(Telefonisch) evaluatiegesprek30 min. Gratis
Nederlandse Bloesemremedie flesje € 10,-

De kosten voor een coachingsessie zijn inclusief voorbereiding en materialen. Alle kosten zijn btw vrij. Verslaglegging aan derden wordt apart in rekening gebracht conform het uurtarief.

Korte overlegmomenten, telefonisch of per email zijn bij de kosten inbegrepen. Wanneer blijkt dat er langere tijd nodig is (>15min.) zal in overleg een extra coachingsessie worden gepland met bijbehorende kosten.

Betalingen dienen in 1 of 2 termijnen te worden voldaan.

Let op: de kosten voor coaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!