Ouder-kind traject

Wil je dat je kind behandeld wordt en wil jij als ouder ook graag begeleid worden, kies dan voor het ouder-kind traject. Dit traject is een combinatie van kindercoaching en oudercoaching.

Iedere ouder wil zijn kind graag gelukkig zien. Merk je dat je kind worstelt met zijn gevoelens? Heeft hij mogelijk al langere tijd te maken met weinig zelfvertrouwen, (faal)angst en/of piekergedachten? Of slaapt je kind wellicht slecht (in), is hij erg vermoeid en/of heeft hij regelmatig last van hoofdpijn en buikpijn? Dan is begeleiding wellicht wenselijk.

Het traject ouder-kind coaching

Het ouder-kind traject is geschikt voor gezinnen waarbij een duidelijke hulpvraag aanwezig is ten aanzien van hun kind. Je kind zit niet lekker in zijn vel. Hij worstelt met zijn gevoelens en emoties, wellicht is er sprake van onder- of overprikkeling en/of ondervindt jouw kind fysieke problemen als buikpijn en hoofdpijn. Dit kan zich bv. uiten in boosheid, verdriet of angst. Je kind is de verbinding met zichzelf kwijt. Jij als ouder weet niet meer hoe hier mee om te gaan en wilt zelf ook graag begeleid worden in dit proces.

Holistische begeleiding

Vanuit een holistische visie doe ik een uitgebreide intake. We brengen de gevoeligheid van je kind (en evt. van jou als ouder) in kaart. Daarnaast belichten we externe onder-overprikkeling, de kwaliteiten en valkuilen en de problematiek die op dit moment wordt ervaren.
Omdat fijngevoelige kinderen naast de externe prikkels vaak ook hinder ondervinden aan interne overprikkeling (denk hierbij bv. aan overgevoeligheden voor voeding) brengen we dit in kaart door middel van een kort consult bij Joyce Koffeman van Bioresonantiepraktijk de Vlinder. Zij test of er sprake is van een vaccinatiebelasting, intoleranties en/of een verstoorde darmflora.
Al deze gegevens worden gebundeld en vormen het uitgangspunt voor een coachingstraject dat specifiek is afgestemd op jouw kind.

Ik ben er van overtuigd dat een fijngevoelig kind gebaat is bij coaching vanuit een geheel. Een gevoelig kind is zich snel bewust is van iedere verstoring, zowel intern als extern. Mijn doelstelling is dan ook om lichaam en geest in balans te brengen middels een holistisch coachingstraject.

Na dit traject weten jij en je kind wat jullie behoeftes zijn en zijn in staat om hiernaar te leven. Je kind voelt zich happy met zichzelf, durft zichzelf te zijn en te stralen. Jij als ouder bent in staat om knelpunten in de thuissituatie of sociale omgeving te signaleren en hiermee om te gaan. Daarnaast weet je hoe je tekenen van interne- en externe overprikkeling kunt herkennen en wat je zelf kunt doen om weer tot rust te komen en klachten te voorkomen. Je hebt een zelfbewuste houding waarbij je in verbinding blijft met jezelf en je kind. Je hebt veel tools in handen om een harmonieuze gezinssituatie te creëren en te kunnen handhaven.

Dit traject bestaat uit een intakegesprek, een consult om interne overprikkeling te testen, 5 coachingsessies van 75 min. en een evaluatiegesprek, €560,- incl. BTW.