Fijngevoelig Coaching

Mineralen

Vitamines zijn voor veel mensen wel bekend. Fruit eten zorgt voor de nodige vitamientjes. Maar wat zijn dan mineralen? En hoe ontstaat een mineralen tekort?

Functie van mineralen

Mineralen hebben een vergelijkbare functie als vitamines. Beide groepen bestaan uit stoffen die je lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren. Ze zorgen onder andere voor groei, de overdracht van zenuwprikkels en de opbouw van lichaamsweefsel.

Het zijn ‘vaste’ stoffen die in de natuur voorkomen. Omdat planten en dieren deze mineralen opnemen, belanden ze in kleine hoeveelheden ons eten en drinken. Zo krijgen we de mineralen ook voornamelijk binnen via voeding en drank. Voorbeelden van mineralen zijn: calcium, fluoride, fosfor, ijzer, jodium, kalium, koper, natrium, mangaan, magnesium en zink.

Oorzaken van een mineralen tekort

Voeding

Dat voeding een belangrijke bijdrage levert aan onze gezondheid is algemeen bekend. Ook is bekend dat bepaalde voedingsmiddelen het gedrag van het kind negatief kunnen beïnvloeden. In deze tijd zien we dan ook dat het lichaamssysteem van veel kinderen en ook volwassenen niet optimaal functioneert. Dit heeft als gevolg: chronische vermoeidheid, eczeem, allergieën, sneller vatbaar voor infecties, concentratieproblematiek, agressief gedrag etc. Goede opname van voeding is al jaren een probleem van het lichaam. Door alle kunstmatige zoetstoffen, toevoegingen en het behandelen van gewassen met chemische middelen worden de natuurlijke processen van het lichaam buiten werking gesteld. Ook verliezen consumptie goederen aan rijpingsduur door het sneller opkweken in kassen. De normale dagelijkse voeding bevat in deze tijd wel de stoffen die nodig zijn als brandstof en bouwmateriaal. Maar niet in voldoende mate de vele andere substanties zoals vitamines en mineralen die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren.

Gifstoffen

– Er is sprake van een groeiende hoeveelheid gifstoffen in onze omgeving en voeding. Gevolgen hiervan zijn onder andere: uitslag, allergie, hooikoorts etc.
– Voeding: gangbaar geteeld voedsel is vaak behandeld met bestrijdingsmiddelen waar altijd iets van achterblijft op het voedsel
– Kleding: katoen wordt met veel pesticiden verbouwd en/of er is in kleding nog sprake van restanten van het verven
– Lichaamsverzorging: veel producten bevatten o.a. petrochemische ingrediënten die het lichaam niet kan afbreken en worden opgeslagen in de weefsels
– Huis: veel verfsoorten, vloerlijmen, sommige bouwmaterialen en textiel kunnen giftige bestandsdelen bevatten. Die worden over een lange periode aan de omgeving afgegeven via contact en inademing
– Omgeving: uitlaatgassen, fijn stof, pesticiden, uitstoot van industrieën, chemicaliën etc.
– Amalgaanvullingen: implantaten, tandprothesen
– Op grond van de snelle groei en rijping van de hersenen zijn kinderen extra kwetsbaar voor toxische belasting door zware metalen (vaccinaties)
– De invloed van zware metalen op het complexe zenuwstelsel is groot en geven beschadigingen aan de hersenen. M.n. bij kinderen zijn deze blijvend en kunnen de leervermogens negatief beïnvloeden

Energetische belastingen

-Woonsituatie: hoogspanningsmasten, transformator station, spoorweg met bovenleidingen, mobiele zendmast
– Dect telefoon, waar staat het basisstation?, draadloos computer netwerk
– Slaapplek: wekkerradio, een mobiel, een tv op stand-by of een waterbed geven energetische belasting wat zuren veroorzaakt. Het lichaam moet namelijk steeds zijn eigen energieveld in stand houden. Gevolgen: vermoeid, uitgeput en/of geprikkeld wakker worden
– Werkplek: veel in de nabijheid van apparatuur zijn, veel en lang mobiel bellen

Geestelijke overbelasting

Het vastzitten in oude structuren
– Dwangmatig denken, angst, negatief denken, een negatief denkend mens verzwakt zijn eigen immuunsysteem    
– Te weinig rust en ontspanning, weinig ritme in het leven, grote belastingen en weinig plezier in het werk levert stress op wat veel energie van het lichaam vraagt
– Geestelijke negatieve beïnvloeding: massamedia waar geweld en misdaad overheersen geeft psychosociale stress

Familie

– Genetica, bv. erfelijke ziektes
– Moeder: wat moeder niet veel heeft kan ze ook niet doorgeven
– Levenshouding: familiepatronen worden doorgegeven en vormen een levenshouding bv. “stel je niet aan, doorgaan” of “jezelf wegcijferen”. Geconditioneerde levenshoudingen hebben weerslag op het lichaam

Klachten bij een mineralen tekort

Wanneer er sprake is van een mineralen tekort kun je klachten ervaren zoals vermoeidheid, weinig energie, lusteloosheid of concentratieproblemen. Een fijngevoelig kind is zich vaak erg  bewust van verstoringen in en om het lichaam. Hij kan hiermee deze klachten als zeer intens ervaren.

Wat te doen bij verdenking tekorten?

Een tekort zoals bv. ijzer-tekort, wordt vaak pas zichtbaar na een lange periode. Dit is via de huisarts middels urine- en/of bloedonderzoek vast te stellen.

Toch kunnen fijngevoelige kinderen al klachten ervaren vóórdat een tekort vast te stellen is middels bloedonderzoek. In dit geval zou het raadzaam zijn om via een alternatieve therapeut energetische tekorten te laten uittesten. Op deze manier kunnen de tekorten tijdig worden aangevuld.