Fijngevoelig Coaching

Missie en werkwijze

Missie

Mijn missie als holistisch nieuwetijdscoach voor ouder en kind is:

  • Ouders vroegtijdig bewust te laten zijn van de eigenschap ‘hooggevoeligheid’ binnen hun gezin. Inzicht en bewustwording zal zorgen voor meer begrip, vertrouwen en verbinding.
  • Om een bijdrage te leveren aan gezondheid. Vanuit een holistische werkwijze, waarbij het fysieke-, mentale-, emotionele- en spirituele/energetische lichaam in balans zijn, streef ik ernaar om het beste in een kind naar boven te halen. Een kind staat in zijn kracht als het een zinvol leven heeft, zichzelf waardeert, positief kan denken, voldoende beweegt, optimale voeding nuttigt en een goede balans heeft gevonden tussen inspanning en ontspanning.

Nadat problematiek in kaart is gebracht, gaan we aan de slag met als uitgangspunt de kwaliteiten en talenten van een kind. Door deze in te zetten binnen de coaching leert het kind van zijn eigen kracht uit te gaan en zo om te gaan met de gebeurtenissen van alledag.

Visie

Als holistisch coach werk ik vanuit een totaalvisie. Een hooggevoelig kind is zich bewust van iedere verstoring in het lichaam. Zowel interne- als externe prikkels kunnen hieraan ten grondslag liggen. Denk bv. aan emoties, gedachten, gevoelens, voeding, medicijnen, verstoorde darmflora (intern) en alle zintuiglijke prikkels (extern).

Onze darmen en brein zijn nauw met elkaar verbonden middels de hersen-darmas. Ze communiceren direct met elkaar. De conditie van de darmen heeft zowel invloed op de lichamelijke- als op de psychische gezondheid. De werking van de darmen heeft hiermee invloed op de werking van onze hersenen en dus ook op ons “denken” en vice versa. Chronische stress en/of overprikkeling kan zorgen voor een verstoorde darmflora.

In de praktijk zie ik dan ook bij hooggevoelige kinderen vaak problemen ontstaan op meerdere gebieden. Eén verstoring in de cirkel van fysieke, mentale, emotionele en energetische balans zal zorgen voor een balansverstoring op de andere gebieden.

Als coach kan ik hiervoor begeleiding bieden in de vorm van coaching, aangevuld met voeding- en suppletieadviezen, bloesemremedies en energetische behandeling. Mocht er verdenking zijn op grotere interne belastingen die invloed hebben op het gedrag en/of welzijn van het kind is er de mogelijkheid om een intake te plannen bij Joyce Koffeman van Bioresonantiepraktijk de Vlinder.

Voor een gereduceerd tarief worden hiermee alle interne belastingen in kaart gebracht middels bioresonantie. Je kunt hierbij denken aan voeding intoleranties, vaccinaties, vitamine- en mineralentekorten en een verstoorde darmflora.

Op deze manier werken we gericht aan de hulpvraag voor een zo optimaal mogelijk resultaat. We streven ten alle tijden naar balans wat het draagvlak van het kind sterk zal verbeteren.

Werkwijze

FijnGevoelig coaching voor ouder en kind biedt oudercoaching aan in pakketvorm. Een oudercoachtraject bestaat uit een kennismakingsgesprek, een intakegesprek, 3 coachingsessies en een evaluatiegesprek. Op deze manier kan ik samen met de ouder(s) een goede basis leggen waarmee zelfstandig vervolgd kan worden. Zo weet ik zeker dat de kennis, begrip en vaardigheid rondom hooggevoeligheid aanwezig is waardoor jij als bewuste ouder in staat bent elke situatie adequaat te benaderen. Uiteraard is het mogelijk om coaching te verlengen wanneer dit wenselijk is. In overleg zal een inschatting gemaakt worden hoeveel sessies nog nodig zijn.

Een traject voor kindercoaching is per individu verschillend. FijnGevoelig coaching voor ouder en kind streeft naar coaching op maat. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, spelvormen, creatieve werkvormen zoals tekenen en kleien, mindfulness, visualisaties, Braingym, EFT (Emotional Freedom Techniques) en Nederlandse Bloesemremedies. Ook voeding- en suppletie adviezen nemen een belangrijke rol in binnen de coaching.

Na de intake zal in overleg met de ouders beslist worden welke interventies worden ingezet. Zo kan ook een inschatting worden gemaakt hoeveel coachingsessies er in totaal nodig zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn. Dit zal in een coachingsvoorstel aan de ouders worden voorgelegd.

Binnen een coachingstraject doorlopen we de volgende stappen:

  • Kennismaking, tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, live of telefonisch, kun jij als ouder je zorgen uitspreken betreffende jouw kind, bekijken we samen of holistische coaching voor jullie geschikt is en kun je ervaren of er een klik is met mij als coach.
    Dit is essentieel om een coachingstraject succesvol af te kunnen ronden. Wanneer je besluit te gaan starten bij FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind ontvang je een intakeformulier via de mail.
  • Intakegesprek, na de kennismaking volgt het intakegesprek met de ouders, in overleg wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig zal zijn. We gaan hierbij dieper in op de informatie verkregen uit het intakeformulier, bespreken wat er aan de hand is en welke hulp gewenst is. Er volgt een coachingsvoorstel per mail.
  • Coaching, dit traject duurt gemiddeld 3 tot 5 sessies. Binnen het coachingstraject vindt een afspraak voor oudercoaching bij voorkeur plaats met beide ouders, het kind is hierbij niet aanwezig. Bij een kindsessie is zowel het kind als ouder aanwezig, dit vergroot
    het commitment en zorgt voor een goede continuering van oefeningen in de thuissituatie.
  • Afronding, wanneer de ouder en/of kind weer lekker in zijn vel zit en voldoende vertrouwen heeft om zelfstandig verder te gaan, wordt het coachingstraject afgesloten. Er wordt een evaluatiegesprek gepland na 4-6 weken. Hierbij evalueren we het verloop van het coachingstraject, bespreken we of de ouder en/of kind zelfstandig genoeg is om zonder coaching te vervolgen en geef ik adviezen voor de toekomst.