Missie en werkwijze

Missie

Mijn missie als Nieuwetijds Kindercoach is om een bijdrage te leveren aan gezondheid. Vanuit een holistische werkwijze, waarbij lichaam en geest in balans zijn, streef ik ernaar om het beste in een kind naar boven te halen.

Onze darmen en ons brein zijn nauw met elkaar verbonden. De conditie van de darmen heeft zowel invloed op de lichamelijke- als op de psychische gezondheid. De werking van de darmen heeft daarmee invloed op de werking van onze hersenen en dus ook ons “denken”. Op het moment dat er buikpijn-hoofdpijnklachten bij je kind aanwezig zijn zal hier dan ook aandacht aan besteed worden. Op deze manier brengen we lichaam en geest weer in balans wat het draagvlak van het kind sterk kan verbeteren.

Een kind staat in zijn kracht als het een zinvol leven heeft, zichzelf waardeert, positief kan denken, voldoende beweegt, optimale voeding nuttigt en een goede balans heeft gevonden tussen inspanning en ontspanning.

Nadat problematiek in kaart is gebracht, gaan we aan de slag met als uitgangspunt de kwaliteiten en talenten van een kind. Door deze in te zetten binnen de coaching leert het kind van zijn eigen kracht uit te gaan en zo om te gaan met de gebeurtenissen van alledag.

Werkwijze

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind biedt coaching aan in pakketvorm. Op deze manier kan ik samen met jou en je kind een goede basis leggen waarmee zelfstandig vervolgd kan worden. Zo weet ik zeker dat de kennis, begrip en vaardigheid aanwezig is waardoor jij en je kind in elke situatie kunnen vertrouwen op je eigen kunnen. Uiteraard is het mogelijk om coaching te verlengen wanneer dit wenselijk is. In overleg zal een inschatting gemaakt worden hoeveel sessies nog nodig zijn.

Een coachingstraject is voor ieder kind en ouder anders, FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind streeft naar coaching op maat. Er kan gebruik gemaakt worden van gesprekstechnieken, spel- en beweegvormen, creatieve werkvormen zoals tekenen en kleien, visualisaties, affirmaties, Braingym, Mindfulness, kindermassage, hypnotherapie, EFT (Emotional Freedom Techniques), bloesemremedies, celzouten en natuurlijke middelen. Ook voedingsadviezen nemen een belangrijke rol in binnen de coaching.

Binnen een coachingstraject doorlopen we de volgende stappen:

  • Kennismaking, tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, live of telefonisch, kun jij als ouder je zorgen uitspreken betreffende jouw kind, bekijken we samen of Nieuwetijds Kindercoaching voor jullie geschikt is en kun je ervaren of er een klik is met mij als coach.
    Dit is essentieel om een coachingstraject succesvol af te kunnen ronden. Wanneer je besluit te gaan starten bij FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind ontvang je een intakeformulier via de mail.
  • Intakegesprek, na de kennismaking volgt het intakegesprek met de ouders, het kind is hierbij niet aanwezig. We gaan hierbij dieper in op de informatie verkregen uit het intakeformulier, bespreken wat er aan de hand is en welke hulp gewenst is. Daarnaast vindt er bij het ouder-kind traject ook een consult plaats om interne overprikkeling in kaart te brengen.
  • Coaching, dit traject duurt gemiddeld 2 tot 5 sessies. Binnen het coachingstraject vindt een afspraak voor oudercoaching bij voorkeur plaats met beide ouders, het kind is hierbij niet aanwezig. Bij een kindsessie is zowel het kind als ouder aanwezig, dit vergroot
    het commitment en zorgt voor een goede continuering van oefeningen in de thuissituatie.
  • Afronding, wanneer je kind weer lekker in zijn vel zit en voldoende vertrouwen heeft om zelfstandig verder te gaan, plannen we een evaluatiegesprek. Hierbij evalueren we het verloop van het coachingstraject en geef ik adviezen voor de toekomst.