Fijngevoelig Coaching

Specifieke voorwaarden Relax Kids

Deelname aan de Relax Kids lessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden:

Algemeen

Aanmelden voor een proefles of voor de reguliere lessen kan zowel telefonisch als per email. Bij aanmelding voor de lessen krijgt u een aanmeldingsformulier, waarop u de gegevens van uw kind kunt invullen. U vult de naam van uw kind, de geboortedatum, het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent tijdens de lessen en emailadres in. Ook is er op dit formulier ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden, zodat ik hier rekening mee kan houden tijdens de les.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid / verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van uw kind door de docent. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat de docent deelname aan de lessen ontzegt.

Aansprakelijkheid

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en Relaxkids kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

De ouder/verzorger is verplicht de docent volledig op de hoogte te brengen betreffende alle condities (of deze nu lichamelijk, geestelijk, gedragsstoornissen of anderszins zijn) die het kind heeft, voor aanvang van de les.

Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van een Relax Kids les tot de mogelijkheden behoort.

In noodgevallen en in de afwezigheid van de ouder zal de Relax Kids coach contact opnemen met nooddiensten.

Een reguliere Relax Kids les is geen therapie of geneeswijze en vervangt in geen geval de reguliere geneeswijze.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders/verzorgers.

FijnGevoelig Coaching voor ouder enkind kan de ouders/verzorgers aansprakelijk stellen voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de lesruimte en inventaris van de lesruimte.

Betaling

Het cursusgeld staat vermeld op de website. U betaalt voor een lesreeks van 8 Relax Kids lessen. Het bedrag dient vooraf te worden betaald.

Bij voldoende animo wordt er iedere 8 weken een nieuwe groep gestart. De docent zal voor het eindigen van de lesreeks informeren wie wil vervolgen of wil stoppen. Deelnemende kinderen die willen vervolgen zullen een nieuwe factuur ontvangen.

Het cursusgeld kan na een lesreeks mogelijk worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Nieuwe kinderen kunnen instromen na iedere lesreeks. Tussentijds is instroming niet mogelijk.

Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Als de les door de Relax Kids coach wordt geannuleerd, zal deze aan het einde van de lesreeks kunnen worden ingehaald.

Als de cursist besluit reeds betaalde lessen op de leskaart niet meer te willen volgen is restitutie niet mogelijk. Bij ziekte kan overleg plaatsvinden.

Privacy

Tijdens de les kan het voorkomen dat er foto’s worden genomen die ook op de website, Facebook of andere promotionele doeleinden gebruikt worden. Als u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit schriftelijk te melden aan FijnGevoelig Coaching voor ouder en Kind. Op het aanmeldformulier is de mogelijkheid dit aan te geven.

Praktisch

Tijdens de Relax Kids les is het fijn om soepel zittende kleding te dragen waarin uw kind zich makkelijk kan bewegen. De les doen we in principe op blote voeten. Mocht uw kind dit niet fijn vinden, mag hij/zij ook sokken dragen met goede antislip er onder. Ik raad je aan om een vestje, (fleece)deken en eventueel een klein kussentje mee te nemen, om dit tijdens de eindontspanning te kunnen gebruiken.

Oefenmatjes zijn aanwezig in de les en hoeft uw kind niet zelf mee te nemen. Ook alle materialen die evt. gebruikt zullen worden in de les worden verzorgd door Fijngevoelig Coaching voor ouder en kind mits anders wordt aangegeven voorafgaand aan een les.

Graag uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn, zodat we op tijd met de les kunnen beginnen. Wilt u bij het ophalen wachten tot de deur opengaat? Zo worden de kinderen niet gestoord tijdens de ontspanningsoefening aan het einde van de les.

Tijdens een proefles mag ieder kind één ouder meenemen zodat zij ook een indruk krijgen van de Relax Kids les. Uiteraard wordt dan verwacht dat u de les in stilte aanschouwt.

Klachten

Bent u ontevreden, vertel het mij. Bent u tevreden, vertel het ook anderen!