Fijngevoelig Coaching

Linda ondersteunt mij en mijn gezin al langere tijd. Met onze kinderen ondervonden we problemen in de opvoeding en op school wat ons langdurig stress en spanning opleverden. Onze batterij raakte langzaam leeg en dit had veel invloed op ons hele gezin, we raakten de verbinding kwijt. Zelf heb ik heel veel baat bij Access Bars en healing. Ik voel veel minder stress, irritatie en onrust. Voor de kinderen maken we ook wanneer nodig is gebruik van reading, healing en/of bloesemremedies en we zijn als gezin ontzettend gegroeid. Door de systemische benadering werken we samen aan onze gezinsdynamiek en ervaren we rust en vertrouwen. We hebben vooral geleerd hoe we onszelf kunnen blijven in een omgeving die soms iets anders van ons vraagt.