Fijngevoelig Coaching

Uitgebreide reading

Inzicht en bewustwording van wat jou blokkeert

Heb jij bepaalde (levens-)vragen waar je maar geen antwoord op vindt? Loop je vast in het dagelijkse leven? Vraag jij je af wat voor nut het leven heeft? Voel jij je beperkt in je leven? Zit jouw kind niet lekker in zijn of haar vel? Zijn er moeilijkheden binnen het gezin, de opvoeding of op school? Is er sprake van hooggevoeligheid? Loop je tegen moeilijkheden aan in het dagelijkse leven en vraag jij je af wat er nodig is om een bepaalde situatie te kunnen veranderen? Dan is een reading voor jou geschikt.

Wat is een reading?  

Readen is een manier van bewust intuïtief waarnemen van informatie die in je energie systeem aanwezig is. In een reading stem ik me af op jouw energie, die van je kind of het gehele gezin waardoor ik een beeld krijg van wat er op dit moment in je leven afspeelt en waarom.

Soms loopt het gewoon even niet zo lekker in je leven. Je voelt je geremd of geblokkeerd. Je kunt hierdoor merken dat je niet lekker in je vel zit, klachten krijgt (fysiek en/of mentaal). Soms kun je wel verklaren waar dit door komt maar vaak is dit niet geheel duidelijk  waardoor je ook niet weet hoe je de situatie kunt veranderen of verbeteren.

In een reading ga ik met jou op zoek naar blokkades. Ik stem me af op jouw energie van en/of die van je kind en maak hiermee contact met het onderbewustzijn. Blokkades zijn vaak al zo lang in het lichaam aanwezig dat het in je systeem is opgeslagen en jij je hiervan niet meer bewust bent. Het zit in je onderbewustzijn. Toch is de informatie nog aanwezig en deze kan jouw gedragingen en handelen op dit moment beïnvloeden.

Door af te stemmen op jouw energie kan ik informatie uit het onderbewustzijn naar het bewustzijn halen. Zo komt er ruimte voor bewustwording en vanuit hier zal de oplossing zich aandienen. Want achter iedere blokkade schuilt een verlangen, een behoefte en deze kun je vanaf nu bewust gaan transformeren. Alle antwoorden liggen in jezelf!

Een individuele reading

Bij een reading stem ik me af op jouw energie of die van je kind. Ik voel daarbij in op jouw energie en kan hiermee een beeld geven van o.a. de volgende punten:

  • Karakter
  • Hoe sta jij en/of je kind in je energie?
  • Welke factoren zorgen voor een leegloop aan energie/balansverstoring?
  • Energetische blokkades (en bijbehorende fysieke klachten)
  • Gezinsdynamiek
  • (Levens)thema’s die op dit moment in jouw leven spelen

Gezinsreading

Je kunt ook een reading aanvragen voor je hele gezin. Dit werkt hetzelfde als een individuele reading alleen breng ik bovenstaande punten voor ieder van het gezin in kaart.

Een gezinsreading kan erg prettig zijn als:

  • Er (veel)wrijving is binnen een gezin
  • Eén of meerdere gezinsleden niet lekker in hun vel zit of tegen problemen aanlopen waardoor de gezinsdynamiek verstoord is geraakt
  • Je merkt dat (levens-)thema’s van de ouder ook bij kinderen te zien zijn.

Zo krijg je een compleet beeld en krijg je inzicht waar de schoen wringt en op welke manier je jou en je gezin kunt helpen om de harmonie te herstellen.

Hoe ziet een reading eruit?

Een reading vindt plaats op afstand. Voorafgaand aan de reading ontvang ik jouw foto, naam en geboortedatum (en van eventuele andere gezinsleden). Deze informatie gebruik ik om me goed af te kunnen stemmen op jouw energie. Veel meer informatie heb ik niet nodig. Zelf hoef je hier niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat je openstaat voor de reading en zelf toestemming geeft om gelezen te worden.

Alle informatie die ik uit een reading haal, verwerk ik in een schriftelijk verslag. Dit ontvang je per mail nadat de reading heeft plaatsgevonden. Op deze manier kun je de informatie nog eens rustig nalezen. Daarna plannen we een telefonische afspraak om de reading na te bespreken zodat je nog aanvullende vragen kunt stellen en met praktische tips en oefeningen aan de slag kan.

Voor wie?

Een reading is geschikt als je meer inzicht wilt krijgen in bepaalde situaties, problemen, (levens-)vragen of keuzemomenten die voor jou op dit moment belangrijk zijn en waar je mogelijk in vastloopt. Je kunt een reading uiteraard ook aanvragen puur uit nieuwsgierigheid. Vragen met betrekking tot thema’s zoals werk, relatie, gezin, persoon etc. kunnen besproken worden.

Het is belangrijk om te weten dat in een reading alleen thema’s worden besproken die op dit moment bij jou spelen. Ik ben er van overtuigd dat alles gebeurt met een reden. In alle informatie die ik uit een reading haal zitten lessen. Als jij inzicht krijgt in wat jou belemmert, kun je ook inschatten wat je nodig hebt om je persoonlijk verder te ontwikkelen.

Uiteraard kun je als ouder ook een reading aanvragen voor je kind. Vanaf 12 jaar vraag ik toestemming van het kind zelf om de reading uit te voeren.

Resultaat na een reading

Na een reading krijg je van mij een uitgebreid verslag met daarin alle informatie die ik op dat moment uit jouw energie heb gehaald. Hiermee krijg je inzicht in bepaalde situaties, problemen, (levens-)vragen of keuzemomenten die voor jou op dit moment belangrijk zijn.

Vaak geven mensen bij mij aan dat er na de reading daadwerkelijk al iets is veranderd. Je kunt dit verklaren vanuit energie. Op het moment dat jij je bewust wordt van hetgeen jou en/of je kind belemmert, kun je bepaalde gedachten, ideeën, opvattingen of overtuigingen al loslaten en dit geeft rust. Zo kan een reading voldoende zijn om bewust tot een gewenste verandering te komen.

Mocht je na een reading behoefte hebben aan verdere begeleiding? Dat kan in de vorm van healing, Acces Bars of Nederlandse Bloesemremedies. Hier kunnen we apart een afspraak voor plannen.

Ik ben er niet om jou problemen op te lossen maar ik help je graag om meer inzicht in jezelf te geven. Zo kan een reading bijdragen aan bewustwording, groei en ontwikkeling.

Wil jij meer inzicht krijgen in jouw persoonlijke ontwikkeling, problemen, levens- of andere specifieke vragen? Vul dan het contactformulier op deze pagina in.

Praktische informatie

Behandeling:
Reading incl. schriftelijk verslag per mail en telefonische bespreking nadien.

Duur: 90-120 min.

Kosten:
Individuele reading €75,-

Gezinsreading €100,-

Locatie:
Een reading vindt plaats op afstand. Je hoeft de deur dus niet uit.

Telefoon:
06 439 729 06

E-mail:
linda@fijngevoeligcoaching.nl

Een reading is een energetische afstemming waarbij ik me afstem op jouw energie, die van je kind of van je hele gezin. Hiermee maak ik contact met het onderbewustzijn en kan ik inzicht geven in hetgeen zich op dit moment in je leven afspeelt en waarom. Dit doe ik vanuit huis en jij hoeft hier niks voor te doen.

Zit jij met (levens-)vragen of een probleem waar jij zelf maar niet uitkomt? Vul dan dit contactformulier in. Het zou fijn zijn als je bij ‘bericht’ vermeld waar je de aandacht van de reading op wilt richten.

Vul dan dit contactformulier in.

Benoem hierin:
– Jouw voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Wanneer je een gezinsreading aanvraagt graag bovenstaande gegevens van ieder gezinslid vermelden
– Foto waar jij en/of je gezinsleden alleen op staan
– Mocht je een specifieke vraag hebben, benoem deze dan in de mail